wie zijn we?

Nieuwe collega

Word jij onze nieuwe collega?

Joris Bruyndonx

joris bruyndonx

Tijdens mijn 15 jaar praktijkervaring in begeleidingswerk ben ik ervan overtuigd geraakt dat de beste mogelijkheden ontstaan wanneer mensen aangesproken worden op hun eigen krachten. Dit zowel voor de persoon zelf, als voor hun ruimere omgeving. 


Mensen ondersteunen bij het gebruiken van nieuwe mogelijkheden, en ze bij de uitwerking toch de grootst mogelijke vrijheid geven, dat is helemaal mijn ding. 


Na mijn afstuderen als maatschappelijk assistent in Antwerpen in 2001, ben ik beginnen werken als begeleider. Mijn doelgroep was vooral het werken voor mensen met een lichte tot matige mentale beperking en/of ASS. 


Ik ga nog steeds met heel veel plezier op huisbezoek. Daarbij is het aangaan van een echte, menselijke vertrouwensrelatie met iedere cliënt voor mij belangrijk. Op basis van dit vertrouwen stimuleer ik de cliënt de sluimerende krachten te gebruiken om zijn capaciteiten ten volle te beleven. 


Sinds 10 jaar ben ik teamcoördinator van een mobiel ambulant- en van een activiteitenteam. Hierbij leerde ik de sociale kaart in het algemeen, en de gehandicaptenzorg in het bijzonder kennen. Ook in deze functie is mijn leidraad vertrouwen, capaciteiten ontwikkelen door het delen van kennis, inspelen op de realiteit van de financiële politiek van de overheid. 


Daarom kies ik nu voor een nieuwe vorm van samenwerking met professionele, zelfstandige, begeleiders. De STUT geeft de beste werkomgeving om samen het beste te halen uit de combinatie van ervaring, vrijheid en motivatie. 


Ik nodig u uit om te ontdekken hoever we samen kunnen komen.

Joris Bruyndonx
Initiatiefnemer en zaakvoerder van De STUT

Jolien Huylebroek

jolien huylebroek

Mijn naam is Jolien Huylebroeck. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Gent in 2011. Tijdens mijn studie engageerde ik mij als coach bij Onze Nieuwe Toekomst, een beweging voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Door deze ervaring hecht ik veel belang aan een gelijkwaardige basis tijdens mijn begeleidingswerk. Dit start voor mij vanuit een warme vertrouwensrelatie met de mensen, die ik begeleid. Openheid en eerlijkheid vormen hier voor mij de basis. 


Ondertussen heb ik vijf jaar ervaring opgedaan in een dienst begeleid wonen, waar ik vooral werkte met mensen met een verstandelijke beperking. Dit gaf mij de kans om deze basiswaarden tijdens mijn begeleidingen verder aan te scherpen. Ik leerde hier dat het aanbieden van een luisterend oor en het geven van kansen een meerwaarde is tijdens een begeleiding. 


Daarnaast zetel ik ook in de pec-commissie van het VAPH, als plaatsvervangend lid. Dit geeft mij meer inzicht in de werking van het VAPH, de sociale kaart en het unieke van iedere persoon in elke situatie. 


Binnen de STUT bied ik vooral ondersteuning op het vlak van zelfstandig wonen en vrije tijd. Ik werk in de regio Lier.

Liesbeth Willems

Liesbeth willems

Via De Stut wil ik zowel (jong)volwassenen als kinderen en hun gezin ondersteunen. Ik richt me voornamelijk tot mensen met een autismespectrumstoornis, psychosociale problemen en/of hoog sensitiviteit. Aan mensen die betalen met PVF bied ik voornamelijk psychosociale en globale begeleiding.

In 2002 ben ik afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Lezen en leren doe ik graag. Ondertussen heb ik gedurende meer dan 10 jaar volwassenen, kinderen (en hun gezin) met een beperking en/of een meervoudige problematiek begeleid. Dit zowel binnen een Vaph organisatie als binnen een dienst Bijzondere Jeugdzorg. Deze cliënten hebben mee vormgegeven aan mijn huidige visie, waarvoor ik hen dankbaar ben.

Iedereen lijkt tegenwoordig meer, beter, sneller, hoger.. te moeten. De maatschappij en het sociale leven stellen enorm hoge eisen en meer en meer mensen hebben het gevoel niet meer mee te kunnen/willen. Als mama van 2 energieke en gevoelige zoontjes merk ik goed welke eisen er dagelijks op ons afkomen. Ik ga ik graag samen met hen buiten op ontdekking. De natuur is voor ons gezin een gezond tegengewicht voor de dagelijkse ratrace. Iedereen heeft nood aan ontspanning en ondersteuning, zeker op momenten dat het wat moeizamer gaat en wanneer er extra uitdagingen zijn. Sommige mensen dreigen op meerdere vlakken uit de boot te vallen. Graag wil ik deze mensen ondersteunen om samen antwoorden te zoeken op levensvragen, uitdagingen en moeilijkheden. Samen op basis van wederzijds respect werken aan een vertrouwensrelatie, die het mogelijk kan maken om stappen te zetten vanuit de kracht en de mogelijkheden van de persoon zelf.

Erkenningsnummer psycholoog 792116664. Let op: ik bied geen klassieke therapie, wel coaching en begeleiding. Dit kan zowel tijdens een huisbezoek als op locatie.

Barbara Fossé

Barbara Fossé

Na mijn afstuderen als maatschappelijk werker in 2001 was ik gedurende negen jaar werkzaam op de dienst thuiszorg van een groot OCMW. Daar kwam ik dagelijks in contact met volwassenen en gezinnen met een sociale, financiële, mentale en/of fysieke problematiek. Een zeer veelzijdige job met dagelijks grote uitdagingen. Hier leerde ik om steeds op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor ieder individu of gezin. 


Inmiddels werk ik 7 jaren in het onderwijs, waar ik dagelijks het maximum uit jongeren tracht te halen. Wanneer jongeren met moeilijkheden bepaalde aanpassingen nodig hebben, ga ik op steeds zoek naar oplossingen die voor iedere partij aanvaardbaar zijn. Ik vind het zeer belangrijk om steeds de mens centraal te stellen, om actief te luisteren naar zijn of haar verhaal en trachten tegemoet te komen aan de noden die hier achter schuil gaan. Een open, empatische en eerlijke manier van begeleiden zijn hierbij typerend voor mij. 


Op zoek gaan naar een gezonde levensstijl is mijn passie. Om dit op een onderbouwde manier te kunnen doen, volg ik momenteel de 4-jarige opleiding tot voedingsdeskundige/gezondheidsbegeleider. 


Binnen de Stut kan u bij mij terecht voor zowel psychosociale hulp en voedingsadvies. Indien nodig of gewenst, kan ik u op een zeer praktische manier leren wat gezonde voeding is. 


Ik ben werkzaam in de regio Antwerpen – Mechelen – Heist-op-den-Berg.

Nieuwe collega

Word jij onze nieuwe collega?

Ben je op zoek naar een modern organisatiemodel waar de cliënt, zijn hulpvraag en een goede relatie met de begeleider centraal staan? Kan en wil je als zelfstandige aan de slag, eventueel in bijberoep? (je kan zelfstandige worden als je een diploma hoger onderwijs hebt). Wij bieden een platform waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. 


Meer info? Klik hier.