wie zijn we?

joris bruyndonx

Tijdens mijn 15 jaar praktijkervaring in begeleidingswerk ben ik ervan overtuigd geraakt dat de beste mogelijkheden ontstaan wanneer mensen aangesproken worden op hun eigen krachten. Dit zowel voor de persoon zelf, als voor hun ruimere omgeving. 


Mensen ondersteunen bij het gebruiken van nieuwe mogelijkheden, en ze bij de uitwerking toch de grootst mogelijke vrijheid geven, dat is helemaal mijn ding. 


Na mijn afstuderen als maatschappelijk assistent in Antwerpen in 2001, ben ik beginnen werken als begeleider. Mijn doelgroep was vooral het werken voor mensen met een lichte tot matige mentale beperking en/of ASS. 


Ik ga nog steeds met heel veel plezier op huisbezoek. Daarbij is het aangaan van een echte, menselijke vertrouwensrelatie met iedere cliënt voor mij belangrijk. Op basis van dit vertrouwen stimuleer ik de cliënt de sluimerende krachten te gebruiken om zijn capaciteiten ten volle te beleven. 


Sinds 10 jaar ben ik teamcoördinator van een mobiel ambulant- en van een activiteitenteam. Hierbij leerde ik de sociale kaart in het algemeen, en de gehandicaptenzorg in het bijzonder kennen. Ook in deze functie is mijn leidraad vertrouwen, capaciteiten ontwikkelen door het delen van kennis, inspelen op de realiteit van de financiële politiek van de overheid. 


Daarom kies ik nu voor een nieuwe vorm van samenwerking met professionele, zelfstandige, begeleiders. De STUT geeft de beste werkomgeving om samen het beste te halen uit de combinatie van ervaring, vrijheid en motivatie. 


Ik nodig u uit om te ontdekken hoever we samen kunnen komen.

Joris Bruyndonx
Initiatiefnemer en zaakvoerder van De STUT

jolien huylebroek

Mijn naam is Jolien Huylebroeck. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Gent in 2011. Tijdens mijn studie engageerde ik mij als coach bij Onze Nieuwe Toekomst, een beweging voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Door deze ervaring hecht ik veel belang aan een gelijkwaardige basis tijdens mijn begeleidingswerk. Dit start voor mij vanuit een warme vertrouwensrelatie met de mensen, die ik begeleid. Openheid en eerlijkheid vormen hier voor mij de basis. 


Ondertussen heb ik vijf jaar ervaring opgedaan in een dienst begeleid wonen, waar ik vooral werkte met mensen met een verstandelijke beperking. Dit gaf mij de kans om deze basiswaarden tijdens mijn begeleidingen verder aan te scherpen. Ik leerde hier dat het aanbieden van een luisterend oor en het geven van kansen een meerwaarde is tijdens een begeleiding. 


Daarnaast zetel ik ook in de pec-commissie van het VAPH, als plaatsvervangend lid. Dit geeft mij meer inzicht in de werking van het VAPH, de sociale kaart en het unieke van iedere persoon in elke situatie. 


Binnen de STUT bied ik vooral ondersteuning op het vlak van zelfstandig wonen en vrije tijd. Ik werk in de regio Lier.

Annelies Vandenberk

Ik ben inmiddels meer dan 10 jaar werkzaam in de sociale sector, waar ik mij vooral verdiept heb in de begeleiding van volwassenen met autisme en een (rand)normale begaafdheid. Doorheen de jaren volgde ik zeer regelmatig bijscholingen en studiedagen, voornamelijk met als doel om mij verder te specialiseren in autisme en in het experiëntiële gedachtegoed. 


In mijn begeleidingswerk hecht ik veel belang aan het zorgvuldig opbouwen van een vertrouwensrelatie met mijn cliënten. Ik vind het belangrijk om iedereen te kunnen ontmoeten als een uniek individu, met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. 


Als coach ben ik eerder een rustig, geduldig en empathisch persoon die graag naar cliënten (en hun netwerk) wil luisteren en samen met hen wil nadenken en zoeken naar betekenis of naar oplossingen om een aangenamer leefklimaat te realiseren. 


Binnen de STUT zal ik mijn diensten aanbieden als auticoach. Dit doe ik voornamelijk in de vorm van huisbezoeken. Indien je dit wenst, kan ik ook meegaan wanneer je ondersteuning nodig hebt in je contacten met externe diensten. Ik ben enkel werkzaam in de regio Heist-op-den-berg.

Professionele achtergrond:

  • Bachelor Toegepaste Psychologie (Thomas More) – 3 jaar

  • Cliëntgerichte Psychotherapie (FMS) – 2 jaar

  • Counselor/Coach vanuit de experiëntiële benadering (FMS) – 3 jaar

  • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

Liesbeth willems

Via De Stut wil ik mensen ondersteunen met een autismespectrumstoornis, psychosociale problemen en/of hoog sensitiviteit. Aan mensen die betalen met PVF bied ik voornamelijk psychosociale en globale begeleiding. In 2002 ben ik afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Lezen en leren doe ik graag. Ik heb ondertussen meer dan 10 jaar ervaring in de sociale sector. Hiervan heb ik het grootste deel gewerkt met mensen met een licht mentale beperking en/of autisme bij een dienst Begeleid Wonen (VAPH organisatie). Deze cliënten hebben mee vormgegeven aan mijn huidige visie, waarvoor ik hen dankbaar ben. 


Iedereen lijkt tegenwoordig meer, beter, sneller, hoger.. te moeten. De maatschappij en het sociale leven stellen enorm hoge eisen en meer en meer mensen hebben het gevoel niet meer mee te kunnen/willen. Ze willen zelf bewust keuzes kunnen maken en alternatieven mogen zoeken in plaats van geleefd en bepaald te worden door anderen. Omdat we nu eenmaal dicht op elkaar leven en we onszelf niet volledig buiten de maatschappij kunnen zetten zonder verregaande gevolgen of sancties geeft dit tegenstrijdige gevoelens en gedachten. Vanuit dit spanningsveld ontstaan nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Graag wil ik mensen begeleiden om samen antwoorden te zoeken op levensvragen, uitdagingen en moeilijkheden. Samen op basis van wederzijds respect werken aan een vertrouwensrelatie, die het mogelijk kan maken om stappen te zetten vanuit de kracht en de mogelijkheden van de persoon zelf. Dit kan zowel tijdens een huisbezoek als op locatie. Het gewone dagelijkse leven met al zijn praktische zaken en beslommeringen mag zeker ook aan bod komen.(erkenningsnummer psycholoog 792116664)

Barbara Fossé

Na mijn afstuderen als maatschappelijk werker in 2001 was ik gedurende negen jaar werkzaam op de dienst thuiszorg van een groot OCMW. Daar kwam ik dagelijks in contact met volwassenen en gezinnen met een sociale, financiële, mentale en/of fysieke problematiek. Een zeer veelzijdige job met dagelijks grote uitdagingen. Hier leerde ik om steeds op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor ieder individu of gezin. 


Inmiddels werk ik 7 jaren in het onderwijs, waar ik dagelijks het maximum uit jongeren tracht te halen. Wanneer jongeren met moeilijkheden bepaalde aanpassingen nodig hebben, ga ik op steeds zoek naar oplossingen die voor iedere partij aanvaardbaar zijn. Ik vind het zeer belangrijk om steeds de mens centraal te stellen, om actief te luisteren naar zijn of haar verhaal en trachten tegemoet te komen aan de noden die hier achter schuil gaan. Een open, empatische en eerlijke manier van begeleiden zijn hierbij typerend voor mij. 


Op zoek gaan naar een gezonde levensstijl is mijn passie. Om dit op een onderbouwde manier te kunnen doen, volg ik momenteel de 4-jarige opleiding tot voedingsdeskundige/gezondheidsbegeleider. 


Binnen de Stut kan u bij mij terecht voor zowel psychosociale hulp en voedingsadvies. Indien nodig of gewenst, kan ik u op een zeer praktische manier leren wat gezonde voeding is. 


Ik ben werkzaam in de regio Antwerpen – Mechelen – Heist-op-den-Berg.

Word jij onze nieuwe collega?

Ben je op zoek naar een modern organisatiemodel waar de cliënt, zijn hulpvraag en een goede relatie met de begeleider centraal staan? Kan en wil je als zelfstandige aan de slag, eventueel in bijberoep? (je kan zelfstandige worden als je een diploma hoger onderwijs hebt). Wij bieden een platform waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. 


Meer info? Klik hier.